Slovo vedení firmy REALSUKA-DŘEVOSTAVBY s.r.o.

Ing. Martin Vaněk       Josef Pithart


Zkuste realizaci Vašeho vysněného
domu spojit s firmou REALSUKA-
DŘEVOSTAVBY s.r.o. S firmou, jenž
je zárukou kvality a činů místo planých slov a slibů.

Naše výroba dřevostaveb v Kojicích


--Dřevostavby-více o výrobě v galerii...

FERMACELL (konstrukce dřevostavby)

obvod_fermacell.JPG
Popis
obvodová stěna fermacellCertifikovaný konstrukční systém obvodového panelu dřevostavby fermacell má následující složení (zleva):
1. zateplovací systém STO (fasádní vata, polystyren)
2. fermacell 12,5 mm
3. rámová konstrukce 60/140 mm
4. minerální izolace 140 mm
5. parozábrana
6. fermacell 12,5 mmCERTIFIKÁT

základní parametry:

Součinitel prostupu tepla vnější stěny:

U = 0,18 W/m2K 

Požární odolnost :

– vnější stěna směrem z exteriéru: REI 45/REW45

– vnější stěna směrem z interiéru: REI 45/REW45
- vnitřní stěna: REI 45/REW 45